bestuur@mooierlelystad.nl

Kandidatenlijst

Home / Kandidatenlijst

1. Marianne van de Watering

Politieke besluiten kunnen mensen diep in hun leven raken, daarom ga ik daar graag in de gemeenteraad met een menselijke blik mee om. Mijn aandacht als raadslid gaat vooral uit naar het sociaal domein; zorg aan langdurig zieken, ouderen, jeugdhulp en werken naar vermogen. Maar ook dierenwelzijn, wonen en de invoering van de nieuwe Omgevingswet hebben mijn aandacht.

Sinds ik in Lelystad woon (2001) volg ik de lokale politiek op de voet. In 2014 en in 2018 ben ik met veel voorkeurstemmen gekozen als raadslid. Ook de komende vier jaren wil ik mijn steentje in de gemeenteraad bijdragen voor een mooi(er) Lelystad.

Inmiddels heb ik als raadslid en als fractievoorzitter ontzettend veel geleerd. Ik sta goed bekend om mijn inzet, kennis en ervaring in de gemeenteraad. Ik verdiep me in dossiers, weet wat er leeft bij inwoners, kom met voorstellen en ga op inhoud graag het debat aan.

Het spreekgestoelte is een vertrouwde plek voor me geworden en ik ken de ins en outs van het politieke spel. Als vrouw houd ik me goed staande in dat mannenbolwerk en kijk ik vaak vanuit een ander perspectief naar onderwerpen. Dat is goed voor het debat, goed voor de besluitvorming en dus goed voor Lelystad.

Van oorsprong kom ik uit Noord-Brabant. Ik heb psychologie gestudeerd en in het dagelijks leven analyseer ik gezins-, opvoedings- en gezagssituaties van minderjarigen in (mogelijk) ernstig bedreigende situaties en adviseer ik daarover de rechtbank.

Ik ben er trots op om bij Mooi Lelystad deel uit te maken van een enthousiast team dat meegaat met nieuwe ontwikkelingen voor een mooier Lelystad. Waarbij de belangen van onze inwoners écht voorop staan, niet in woorden, maar in daden. Ofwel, niet ouwehoeren, maar gewoon doen!

Mooi Lelystad is een partij met nieuw elan. Een partij die gaat voor bestuurlijke vernieuwing. Een partij met de ideale mix van ervaren raadsleden én nieuw talent. Een partij met een enthousiast team dat de klappen van de zweep al kent én een frisse blik heeft. Een politieke partij die oprecht respectvol met elkaar samenwerkt en écht gaat voor wat goed is voor Lelystad.

SAMEN gaan we voor een MOOIer Lelystad.

2. Bart Schopman

Ik woon in Lelystad vanaf:
Ik ben op mijn 11e verhuisd naar Lelystad Haven en woon hier inmiddels alweer 20 jaar. Lelystad heeft mij mede gevormd tot wie ik nu ben. Ik heb gewerkt bij verschillende Lelystadse ondernemers. Vandaag de dag ben ik werkzaam bij een handelsonderneming gespecialiseerd in sportartikelen.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Sport is mijn passie, en dan met name hockey. Ik ben altijd actief geweest als trainer/coach van verschillende (top) hockeyclubs in Lelystad, Hurley, Zeewolde en Laren. Bovendien heb ik zelf ook altijd gehockeyd. Ik ben lid geweest van de Mixed Hockeyclub in Lelystad en speel tegenwoordig voor De Mezen (Harderwijk).

 Mijn persoonlijke motto is ‘Afspraak is afspraak, en laten we niet alleen praten, maar ook doen!’.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Een gezond en leefbaar Lelystad met speciale aandacht voor jongeren die naar school gaan, studeren of aan het begin staan van hun zelfstandige leven. Het bouwen van starterswoningen is ook een grote wens zodat er een betere doorstroming komt vanuit de huursector.

3. Roel Velstra

Ik woon in Lelystad vanaf: 1982.
(Rozengaard, Tjalk, Schoener, golf resort en Jol).

(Maatschappelijke) achtergrond:
13 jaar docent Lichamelijke Opvoeding geweest op verschillende scholen in Lelystad, Almere, Dronten en het buitenland.
Sinds 2010 ondernemer in de fitnessbranche. Sinds 2015 eigenaar van RAF Sport Lelystad.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Een gezonde en sportieve gemeente!
Gezondheid is voor iedereen van groot belang, dat realiseren we ons des te meer door de corona crisis.
We hebben te maken met een inactiviteitspandemie en het merendeel van corona patiënten op de IC is veel te zwaar. De huidige gezondheidszorg houdt zich uitsluitend bezig met de zorg voor de zieken. Waar helaas niet aan gedacht wordt, is dat we veel kunnen doen om ziektes te voorkomen door gezond te eten en voldoende te bewegen. Daarom zal ik me in de gemeenteraad onder andere hard maken voor:

– Een jeugd die met plezier kan sporten en bewegen;
– Sport en Bewegen voor iedereen
– Inzetten op vitaliteit en een gezonde leefstijl door sport en bewegen en een gezonde voeding
– Moderne en duurzame sportaccommodaties;
– Een beweegvriendelijke leefomgeving;
– Meer sportevenementen voor Lelystad;
– Aantrekkelijke en sterke teamcompetities in Lelystad;
– Ondersteuning voor het creëren van een omgeving voor talentvolle sporters

Kom in beweging en laten we van Lelystad een Mooi(er) Lelystad maken!

4. Xander Hooites

Ik woon in Lelystad vanaf:
1989. Ik ben opgegroeid in Lelystad-Haven waarna ik in 2003 ben verhuisd naar de Kempenaar. Sinds 2009 woon ik met veel plezier in de Boswijk.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Ik heb bijna 11 jaar bij de politie gewerkt in diverse rollen, bij verschillende teams. Hier heb ik veel ervaring opgedaan op het gebied van straf(proces)recht en veiligheid. Sinds 2016 ben ik werkzaam bij de gemeente Almere waar ik mij als adviseur bij team Stadstoezicht bezighoud met interne werkprocessen en diverse onderwerpen met name rondom het thema veiligheid.

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor:
Met mijn opgedane kennis en ervaring wil ik mij graag als nieuw gemeenteraadslid inzetten voor een veilig(er) Lelystad. Binnen de veiligheidsketen bestaan al een hoop mooie samenwerkingsverbanden en initiatieven. Echter, als ik in onze stad om mij heen kijk dan zie ik ruimte voor verbetering. Ik ben erg benieuwd welke punten voor verbetering u ziet. Ik ga hierover graag met u, en de raad, in gesprek!

5. Thomas Srámek

Ik woon in Lelystad vanaf:
Mijn 6e. Dat is dus nu bijna 18 jaar.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Ik heb op Arcus het VWO afgerond en ben daarna bedrijfseconomie gaan studeren aan de HvA. Na het afstuderen daarvan, ben ik nu een premaster rechten aan het volgen om vervolgens een master rechten te doen. Verder ben ik al jaren erg actief binnen de hockeywereld in rollen als trainer, coach, speler, scheidsrechter en lid van de technische commissie. Ook ben ik sinds afgelopen jaar lid van tennisvereniging LTVL. Tenslotte heb ik nog 2 jaar bij de Lelystadse onderneming BModesto gewerkt.

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor:
Sport (dit spreekt denk ik voor zich) en andere punten waar ik, met mijn achtergrond en de wensen van de inwoners, iets voor kan betekenen. Denk hierbij aan juridische zaken, maar ook bijvoorbeeld aan het opleuken van de stad.

6. Astrid Wals

Ik woon in Lelystad vanaf:
Mijn naam is Astrid Wals-Meering, ik ben 50 jaar (1971) geboren in Heerhugowaard en in 1974 met mijn ouders naar Lelystad verhuisd.

(Maatschappelijke) achtergrond
:
Al ruim 30 jaar ben ik getrouwd met Eric en samen hebben we een gezin met drie kinderen (twee zonen en een dochter) die inmiddels volwassen zijn. Mensen omschrijven mij als behulpzaam, eerlijk, doelgericht en actief. Graag wil ik uit alles het beste halen en ga onbevreesd op mijn doel af.
Ik ben een ondernemende vrouw die zich vooral inzet voor gezinnen en werk vooral vanuit mijn hart. Al meer dan 20 jaar ben ik actief in de kraamzorg. In 2014 ben ik in Lelystad mijn eigen kraambureau “Kraamzorg een mooi begin” gestart. Kraamzorg neemt een centrale rol in het werkveld “moeder-kind” en heeft een belangrijke ondersteunende en signalerende taak.

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor
:
Al jaren zet ik mij in voor de gezinnen van Lelystad. Waar het kan probeer ik ervoor te zorgen dat er hulp en/of zorg komt. Deze hulp en/of zorg is in allerlei soorten en maten, bijvoorbeeld het mama café, kansrijke start en hulp bij armoede. Het is deze hulp en/of zorg waar ik mij nog meer op wil gaan richten, zodat ieder kind en iedere ouder een kans krijgt op een goede start hier in Lelystad.

7. Eddy Nagel

Ik woon in Lelystad vanaf:
Ik ben Eddy Nagel 63 jaar en heb 2 dochters en 2 kleindochters.

Ik woon sinds 2002 in Lelystad, 10 jaar op de Landerijen, 5 jaar op de Kogge en 5 jaar in de Bos-wijk.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Mijn zakelijke achtergrond is transport met planning en sales als expertise.

Mijn maatschappelijke betrokkenheid uit zich vooral in de betrokkenheid rondom de Grote Grazers van de Oostvaardersplassen met mijn stichting Hart voor dieren Oostvaardersplassen.

Daarnaast ben ik bestuurslid van Sterk Lokaal Flevoland een provinciale partij voor een sterk en mooi Flevoland.

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor
:
Ik wil mij vooral inzetten voor natuur en dierenwelzijn in een schoon Lelystad.

8. Alex March

Ik woon in Lelystad vanaf:
Na 2 jaar met en bij Bank of America Amsterdam in Duitsland gewoond en gewerkt te hebben wilden mijn ex-vrouw en ik niet meer terug naar Amsterdam. We zijn in augustus 1984 in Lelystad gaan wonen vanwege de centrale ligging en vrienden die hier allang woonden.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Lelystad zei mij toen niks mede omdat we geen kinderen hadden en ik/wij meer tijd in Amsterdam doorbracht(en) totdat ik begin 2014 met vervroegd pensioen kon en met vrijwilligerswerk begon. Ik leerde toen pas echt Lelystad en mijn medebewoners kennen. Was ondertussen gescheiden, opnieuw getrouwd en helaas weer gescheiden en had meer dan genoeg tijd om mij als vrijwilliger in te zetten voor enige lokale en nationale organisaties waarvan als voormalig prostaatkankerpatient mijn werkzaamheden voor de ProstaatKankerStichting het meeste impact hebben. Dat ik zeer betrokken ben bij het welzijn van mijn medebewoners laten o.a. mijn 6 deelnames aan de 6 Motiemarkten zien!

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Verder hebben mijn werkzaamheden (is mijn hobby, geen werk!) voor WoonzorgFlevoland, waar ik mij voornamelijk in dienst stel van de bewoners m/v van De Uiterton, een grote invloed op mijn dagelijkse leven. Ik wil mij dan ook met hart en ziel inzetten voor de belangen van alle vrijwilligers en alles wat met vrijwilligerswerk te maken heeft alsook voor alle (kwetsbare) ouderen in onze mooie gemeente!

9. Jolanda Prins

Ik woon in Lelystad vanaf:
Ik ben Jolanda Prins-Meering, in 1976 ben ik hier in Lelystad te wereld gekomen( toen nog Z.IJ.P). Ben 23 jaar getrouwd met Mike en heb twee prachtige dochters van 21 en 19 jaar oud.

(Maatschappelijke) achtergrond:
Als echte Lelystedeling zet ik mij al jaren in voor onze stad, mede als vrijwilliger en sinds 2 jaar als voorzitter bij de buurtvereniging aan het voorhof in de Atolwijk.

Ik wil mij vooral richten op/ inzetten voor:
Ik vind het belangrijk om mensen te verbinden met elkaar, zowel jong en oud en zet mij in om de eenzaamheid in onze stad tegen te gaan. De komende tijd staan er weer mooie projecten op stapel om hier verder mee door te gaan en de eenzaamheid te verminderen en mensen op een laagdrempelig niveau met elkaar te verbinden.

10. Olga Niezen

Sinds 1987 woon ik met veel plezier in Lelystad. De afgelopen jaren heb ik mij met name ingezet voor de verbetering van Jeugdzorg. Dit is mijn 2e periode als raadslid. Hiervoor heb ik voor Lelystads Belang in de raad deelgenomen. In mijn werkzame leven ben ik begonnen in de thuiszorg en vervolgens als opvoedt ondersteuner binnen Lelystad.

Hoe inwoners met hun kinderen en familie omgaan is zeer belangrijk vandaar dat ik mij juist inzet voor deze kwetsbare groep. Wij willen er voor gaan zorgen dat iedereen meedoet en gesteund wordt waar dat noodzakelijk is: de bedoeling is belangrijker dan de regel.

Met onze fractie willen we dat Lelystad zich de komende periode extra richten op een goed op de vergrijzing ingerichte samenleving, zowel fysiek als sociaal. Hiervoor dient er een integraal en dynamisch uitvoeringsprogramma Ouderen opgesteld te worden dat tot stand komt in overleg met inwoners, verschillende gemeentelijke afdelingen en externe partners (onder andere Stichting Welzijn, Coloriet, Woonzorg Flevoland het MDF).

11. Wout Jansen

Ik woon in Lelystad vanaf:
2000 (In de Landstreken wijk, na de zomer in Warande)

(Maatschappelijke) achtergrond:
Ik ben een ervaren politicus. Twintig jaar als fractievoorzitter in de gemeenteraad, vier jaar fractievoorzitter in Provinciale Staten en 9 jaar als wethouder.

Ik wil mij vooral richten op/inzetten voor:
Ik vind het mooi om mijn ervaring, kennis en deskundigheid op een dienstbare manier als lijstduwer bij Mooi Lelystad in te zetten en onze jonge helden op de kandidatenlijst als adviseur/ coach te begeleiden en te ondersteunen in het toekomstige gemeenteraadsraadswerk. Ik maak mij in Lelystad hard voor de belangen van ouderen. Als voorzitter van ‘Sterk Lokaal Flevoland’, maak ik mij landelijk hard bij ‘Onafhankelijke Politiek Nederland (OPNL)’, voorheen Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) voor indexering (verhoging) van de AOW en pensioenen.

Bent u benieuwd waar wij voor staan?