bestuur@mooierlelystad.nl

Herintroductie WIJKSCHOUW

Home / nieuwsberichten

Herintroductie WIJKSCHOUW

Ons raadslid Marianne van de Watering heeft op 22 juni 2021 bij de behandeling van de Nota Integrale handhaving 2021-2025 het college middels een aangenomen motie opgeroepen tot herintroductie van de buurtschouw om de leefbaarheid in woonwijken te verbeteren.

Vanuit onze controlerende rol wil de fractie van Mooi Lelystad graag geïnformeerd worden over de stand van zaken.

Daarom heeft Mooi Lelystad de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Welke acties zijn er tot nu toe uitgezet tot herintroductie van de buurtschouw?
  2. Welke overleggen hebben er met wie en wanneer over plaatsgevonden?
  3. Welke acties zijn er nog meer nodig en waarom is dat nog niet gedaan?
  4. Op welke wijze is/gaat het college bewoners informeren over de herintroductie van de buurtschouw?
  5. Is het college bereid om nog deze raadsperiode, dus voor 1 april 2022, de buurtschouw weer volledig in te voeren? Zo nee, waarom niet en waarom heeft u in dat geval daar de raad niet over geïnformeerd?

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!