bestuur@mooierlelystad.nl

Wonen

Home / Wonen

Wonen

 • Voor alle doelgroepen moet er voldoende (betaalbaar) woningaanbod aanwezig zijn.
 • Er is een evenwichtige verhouding in het woningbestand, in prijsklassen, woningtypen en de verhouding huur en koop.
 • Nieuwe woningbouwlocaties gaan niet ten koste van duurzaam groen, zoals onze stadsparken.
 • Versneld 1.500 nieuwe woningen realiseren die betaalbaar zijn, waaronder starterswoningen met een koopsom tot € 200.000,- v.o.n. of een huurprijs van ongeveer € 600,- per maand.
 • Woonruimte voor statushouders niet meer dan landelijk wordt aangegeven en geen asielzoekerscentrum (AZC)in Lelystad.
 • De gemeente verleent proactief medewerking aan wooninitiatieven zoals CPO, woonhofjes voor senioren (gelijkvloers), mantelzorgwoningen en een project voor Tiny Houses.
 • Zelfbewoningsplicht voor alle nieuwbouwwoningen en bestaande woningen tot 355.000 euro (NHG-grens) en anti-speculatiebeding om handel in woningen tegen te gaan, uitgezonderd “woning-flippers” die een verouderde woning na volledige renovatie tegen een marktconforme prijs verkopen.
 • Stimuleren van woningbouw met duurzame materialen, zoals hout.
 • Doelstellingen in de samenwerking tussen de gemeente, woningcorporatie(s) en zorgorganisatie worden opgenomen in een woonzorgvisie.
 • Er komen meer woonvormen voor mensen met (beginnende) dementie waar geen indicatie voor langdurige zorg voor nodig is.
 • Er zijn voldoende aantrekkelijke voorzieningen aanwezig om je in Lelystad te gaan vestigen en te blijven wonen.
 • Overlastmeldingen in wijken worden door handhaving serieus aangepakt.
 • Bij het verstrekken van een bouwvergunning zijn de beeldregie- en omgevingsplannen leidend.
 • Er wordt een beleidsprogramma ontwikkeld voor de aanpak van dak- en thuisloosheid met de ambitie nul (0) daklozen.