bestuur@mooierlelystad.nl

Onderwijs, Kunst en Cultuur

Home / Onderwijs, Kunst en Cultuur

Onderwijs, Kunst en Cultuur

 • Ieder kind verlaat de basisschool met een zwem- en fietsdiploma.
 • Goed onderwijs wordt gegeven in schoolgebouwen die in goede staat zijn; die dus voldoen aan de wettelijke normen en gezonde ventilatiesystemen hebben.
 • Scholen zijn ook op de schoolpleinen een veilige plek, dus zonder intimidaties of andere narigheid, waardoor kinderen er met veel plezier naartoe gaan.
 • Taalachterstanden bestrijden door verplichte voor- en vroegschoolse educatie.
 • Bij dreigend vroegtijdige schooluitval wordt gekeken naar wat een leerling nodig heeft om onderwijs te kunnen blijven volgen en zijn diploma te behalen.
 • Op (basis)scholen vindt er voorlichting plaats over sexting en andere risico’s op social media.
 • Er wordt ruimte geboden voor een ambachtsschool, zodat jongeren die goed zijn in het werken met hun handen een ambacht kunnen leren en daarmee van waarde zijn voor onze stad.
 • Er is een ruim aanbod nodig van technische- en zorgopleidingen.
 • Waar mogelijk wordt topsport en onderwijs gecombineerd gerealiseerd.
 • Onder de vlag van het sportbedrijf komt er een nieuwe sportvoorziening in de nabijheid van het Porteum, waar ook de leerlingen bewegingsonderwijs kunnen krijgen.
 • De bibliotheek is voor iedereen toegankelijk en hanteert zo ruim mogelijke openingstijden.
 • De gemeente faciliteert activiteiten die bijdragen aan een bruisend centrum of ter promotie van Lelystad, bijvoorbeeld door ondersteuning van evenementen georganiseerd door vrijwilligersorganisaties.
 • Culturele organisaties dienen slim met hun geld om te gaan. Minder overheadkosten betekent meer budget voor culturele activiteiten.
 • Ieder Lelystads kind krijgt cultuurles, zoals muziek en drama, op school.
 • Lokaal toonaangevende culturele evenementen stimuleren, zoals Jolpop.
 • Evenementen in Lelystad worden zo mogelijk op het terrein van de Meent gehouden.
 • De voorraad ateliers en atelierwoningen wordt uitgebreid. Leegstaande gemeentelijke panden worden al dan niet tijdelijke broedplaatsen.
 • Behoud van monumentale gebouwen met een (cultuur) historische waarde.
 • Aandacht voor het cultureel erfgoed en ons verleden, waarbij er een permanente plek dient te komen voor de Cornelis Lely collectie.