bestuur@mooierlelystad.nl

Mobiliteit, Verkeer, Openbaar vervoer en Lelystad Airport

Home / Mobiliteit, Verkeer, Openbaar vervoer en Lelystad Airport

Mobiliteit, Verkeer, Openbaar vervoer en Lelystad Airport

 • Er wordt ingezet op een forse schadeloosstelling bij het alsmaar uitstellen van de opening van Lelystad Airport. Als alternatieve bestemming van de locatie kan gedacht worden aan een luchtverkeersschool, bijvoorbeeld voor dronespiloten.
 • Op koopavonden en nationale feestdagen is het parkeren gratis.
 • Voor bezoekers van patiënten die klinisch in het ziekenhuis zijn opgenomen komt een parkeerkortingskaart bij meerdaagse bezoeken.
 • Centraal in de stad blijft er tussen Lelystad oost en Lelystad west een verbinding voor langzaam en snelverkeer.
 • Toegangswegen naar de stads- en wijkcentra zijn auto- en fietsvriendelijk.
 • Rondom het station zijn er voldoende parkeerplaatsen voor fietsen en scooters.
 • Reizen met de stadsbus wordt aantrekkelijk met voldoende en in de avond verlichte bushaltes in woonwijken en bedrijventerreinen. Er zijn beschutting en zitplaatsen.
 • Het fietswegennet is voorzien van duidelijke bewegwijzering.
 • Vanwege de lage parkeernorm (0,6) bij het te ontwikkelen stationsgebied, wordt gekeken welke voorzieningen er nodig zijn om parkeeroverlast, ook in de omliggende wijken, te voorkomen.
 • Parkeervoorzieningen in het centrum worden met duidelijke verwijzingen aangegeven (P-route).
 • Voor forensen is er genoeg parkeergelegenheid in de nabijheid van het station.
 • De infrastructuur biedt een veilige verkeersdoorstroming, waarbij wijken, (stads)centra, natuurgebieden en het buitengebied goed bereikbaar zijn.
 • Drempels in woonwijken zijn ingesteld op een snelheid van maximaal 30 km.
 • In het kader van verkeersveiligheid vinden er vaker controles plaats op snelheidsovertredingen.
 • Omdat het de verkeersveiligheid vergroot komt er een verantwoord beheer en maaibeleid van de bermen.