bestuur@mooierlelystad.nl

Openbare orde, Veiligheid en Integratie

Home / Openbare orde, Veiligheid en Integratie

Openbare orde, Veiligheid en Integratie

 • Iedereen moet altijd veilig over straat kunnen overdag, ’s avonds en ’s nachts.
 • Permanent cameratoezicht in de aandachtsgebieden: stationsomgeving, stadscentra, horecapleintje, wijkcentra en andere plekken waar de situatie daar om vraagt.
 • Handen af van hulpverleners (politie, brandweer, ambulance). Onze gemeentelijke handhavers (boa’s) worden uitgerust met een bodycam en zij werken op alle dagen van de week en ook buiten kantoortijden.
 • We hanteren een zero tolerance beleid ten opzichte van drugs- en alcoholoverlast.
 • Er komt geen uitbreiding van het aantal coffeeshops.
 • Bewoners weten weer wie hun wijkagent is en er is meer aandacht voor en bestrijding van de kleine criminaliteit vooral onder jongeren.
 • Schade van vernielingen wordt altijd verhaald op de daders en bij minderjarigen zo nodig op hun ouders.
 • Meldingen over huiselijk geweld worden serieus genomen om (verdere) escalaties te voorkomen.
 • Slachtoffers van mensenhandel, waaronder uitbuiting en gedwongen prostitutie, worden beschermd en geholpen een nieuwe start te maken.
 • Alle burgers worden in gelijke omstandigheden gelijk behandeld.
 • Nieuwkomers leren de Nederlandse taal om zo deel te kunnen deelnemen aan de Lelystadse samenleving en zij respecteren de Nederlandse normen en waarden en onze tradities.
 • Er komt geen permanente vestiging van een asielzoekerscentrum.
 • Signalen van eerwraak en ander cultureel gerelateerd geweld worden serieus genomen en daarbij wordt passende ondersteuning geboden.
 • Er vindt vroegtijdige signalering van radicalisering plaats. De gemeente werkt hierbij samen met politie, jongerenwerk, scholen en andere ketenpartners.