bestuur@mooierlelystad.nl

Duurzaamheid, Energietransitie, Afval en Milieu

Home / Duurzaamheid, Energietransitie, Afval en Milieu

Duurzaamheid, Energietransitie, Afval en Milieu

 • Niet verplicht van het gas af zonder subsidie of compensatieregeling, in het bijzonder voor de minima.
 • In het kader van 0 (nul) op de meter worden bewoners niet meer door de gemeente verplicht aangesloten op de stadsverwarming.
 • Vanwege de verplichte aansluiting compenseert de gemeente bewoners bij exorbitante tariefsverhogingen door de leveranciers van de stadsverwarming.
 • Bij toepassing van zonne-energie wordt de zogeheten zonneladder gebruikt, dus eerst op daken en pas als allerlaatste op landbouwgrond.
 • Bij de evaluatie van het omgekeerd inzamelen wordt gekeken of de ondergrondse containers gebruikt kunnen voor PMD-afval in plaats van het restafval, omdat een vuilniszak PMD lichter te dragen is dan een vuilniszak restafval.
 • In het najaar worden in buurten met veel bomen bladkorven geplaatst om inwoners te stimuleren hun leefomgeving schoon en opgeruimd te houden.
 • De gemeente neemt het initiatief voor meer opruimacties met bewoners van zwerfafval in buurten.
 • In de komende vier jaar verdubbelen we minimaal het aantal openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s. Bij nieuwe herinrichtingsprojecten worden standaard de laadplekken meegenomen en naar moderne technieken gekeken, zoals lantaarnpalen met oplaadmogelijkheden.
 • Er vindt een participatietraject plaats bij het vaststellen van de locaties van laadpalen in de openbare ruimte.
 • We nemen geen risico’s met geothermie (aardwarmte) wat betreft verontreiniging van grondwater en aardschokken.
 • Met Clean Energy Hubs (elektrisch, waterstof, et cetera) willen we het verduurzamen van zwaar goederenvervoer mogelijk maken.
 • Om de uitstoot van schadelijke stoffen in te dammen en de risico’s op branden te beperken vinden er controles bij bedrijven en veestallen plaats op naleving van de milieuregels en op brandveiligheid.