bestuur@mooierlelystad.nl

Wie we zijn

Home / Wie we zijn

Wie is MOOI LELYSTAD?

Mooi Lelystad is een jonge, lokale politieke partij met een vooruitstrevend en open karakter, gericht op het bevorderen van duurzaam welzijn van alle inwoners van de gemeente Lelystad.

Samen gaan we Lelystad MOOIer maken! Mooi Lelystad staat voor nieuw elan, een nieuwe politieke cultuur. Het belang van de inwoner staat bij ons voorop. Besluiten nemen wij op basis van feiten en argumenten.
Mooi Lelystad is een partij met de ideale mix van ervaren raadsleden én nieuw talent. Een partij met een enthousiast team dat de klappen van de zweep al kent én een frisse blik heeft. Een politieke partij die oprecht respectvol met elkaar samenwerkt en écht gaat voor wat goed is voor Lelystad.

Mooi Lelystad functioneert onafhankelijk en op basis van een sociaalliberale signatuur. Wij onderscheiden ons door de wijze waarop wij in overleg treden met de inwoners van Lelystad. Wij zoeken de dialoog en willen samen met de inwoners onze voornemens, plannen en idealen verwezenlijken.

Mooi Lelystad heeft nu drie zetels in de raad en neemt met een wethouder deel aan het college van burgemeester en wethouders.

Successen

  • Onze motie “Code Rood Jeugdzorg” heeft geleid tot het Rekenkameronderzoek Jeugd, met tal van aanbevelingen om de jeugdhulp in Lelystad te verbeteren.
  • Er komt een zelfbewoningsplicht zodat bewoners meer kans maken op een eigen koopwoning en opkoop door huisjesmelkers wordt tegengegaan.
  • Wij hebben meegewerkt aan het initiatiefvoorstel om in heel Lelystad een dekkend netwerk van AED’s te verkrijgen. Dit wordt bekostigd uit het raadsbudget.
  • Wij zijn voorstander van het afschaffen van de hondenbelasting. In de afgelopen periode is de hondenbelasting al gehalveerd.
  • Onze schriftelijke vragen over lachgas hebben geleid tot een verbod dat is opgenomen in de algemeen plaatselijke verordening (APV).
  • Onze raadsleden zijn afgevaardigd in het Fractievoorzittersoverleg, Presidium, Begeleidingsgroep Omgevingswet, Werkgroep Actieonderzoek Sociaal Domein, Klankbordgroep Raadsinformatiesysteem en de Vertrouwenscommissie (benoeming burgermeester).

Mooi Lelystad Online

Wij zijn online te vinden op mooierlelystad.nl en op social media: