bestuur@mooierlelystad.nl

Sport, Gezondheid en Dierenwelzijn

Home / Sport, Gezondheid en Dierenwelzijn

Sport, Gezondheid en Dierenwelzijn

 • Lelystad verdient een volwaardig ziekenhuis met plek voor acute zorg, geboortezorg en een 24-uurs apotheek.
 • Omdat ongezond gedrag verantwoordelijk is voor bijna 20% van de ziektelast komt er meer aandacht voor het verbeteren van een gezonde leefstijl.
 • Sporten in Lelystad is voor iedereen, jong of oud, arm of rijk, gezond of het hebben van een beperking, dit mag nooit een belemmering zijn voor optimaal bewegen.
 • Niet-sporters worden gemotiveerd en aangemoedigd om wel te gaan sporten door middel van proeflessen en campagnes.
 • Sportevenementen zorgen niet alleen voor meer bezoekers naar Lelystad, dit draagt ook bij aan een vitaal en energiek profiel met een uitstraling waar mensen graag bij willen horen.
 • Er komt een nieuwe sporthal voor racket- en balsport, zoals tennis en padel. Daarnaast zijn meer moderne en duurzame sportaccommodaties belangrijk.
 • Sportverenigingen die zelf de sportaccommodatie goed onderhouden ontvangen daarvoor extra subsidie.
 • In samenspraak met het gehandicaptenoverleg Lelystad wordt het beoefenen van gehandicaptensport bevorderd.
 • De Reuzenberenklauw, Grasaren, Sint-Jakobs(kruis)kruid en de Aziatische Tijgermug en Bosmug worden met hand en tand bestreden.
 • De gemeente tolereert geen malafide puppyhandel. Er wordt direct handhavend opgetreden en waar mogelijk wordt er samengewerkt met de NVWA.
 • Vanwege de relatie tussen dierenmishandeling en huiselijk geweld komt er een samenwerkingsverband met lokale dierenartsen.
 • Dierenleed (mishandeling en/of verwaarlozing) wordt stevig aangepakt, waarbij het landelijke expertisecentrum dierenmishandeling, (dieren)politie en /of Inspectie Dierenwelzijn worden betrokken.
 • Samen met inwoners wordt gekeken waar omheinde speelvelden voor honden kunnen komen.
 • Om bijtincidenten en andere ergernissen te voorkomen worden de regels van hondenetiquette op de gemeentelijke website geplaatst.
 • Grootschalige intensieve veehouderij wordt beperkt, er komen dus geen megastallen.
 • Ook de edelherten, Konikpaarden en Heckrunderen in de Oostvaardersplassen verdienen genoeg voedsel en beschutting. De gemeente dringt bij de provincie aan op hun zorgplicht omdat het ‘gehouden dieren’ zijn.