bestuur@mooierlelystad.nl

3 MOTIES INBREIDEN, BOVENWATER EN STADSVERWARMING AANGENOMEN!

Home / nieuwsberichten

3 MOTIES INBREIDEN, BOVENWATER EN STADSVERWARMING AANGENOMEN!

NIET OUWEHOEREN MAAR DOEN! Onze laatste wapenfeiten van deze raadsperiode op een rij. In deze vergadering van de huidige raad op 8 maart 2022 heeft MOOI LELYSTAD drie moties ingediend die allemaal zijn aangenomen.

Motie STADSVERWARMING (ML/CU):

  1. de inhoud (verslaglegging) en resultaten van de gesprekken met ‘Vattenvall’ en ‘Ennatuurlijk’ ten spoedigste te delen met de raad alsook alle afgesloten concessieovereenkomsten;
  2. de raad te informeren wanneer bewoners afkunnen van hun stadsverwarmingscontract en de inzet van het college bij het rijk voor keuzevrijheid voor inwoners kenbaar te maken (wijziging Warmtewet);
  3. te onderzoeken wat het betekent om verplichte aansluiting op de stadsverwarming te laten vervallen in nieuw af te sluiten koopovereenkomsten;

UNANIEM AANGENOMEN

MAAIBELEID BOVENWATER:

Het vigerend maaibeleid in het Bovenwater vanaf 2022 volgens het huidig beheerplan (2018-2022) weer uit te voeren, te weten eenmaal maaien van de waterplanten in het begin van het seizoen, zo nodig later nogmaals en in het bijzonder de maaizone bij de woningen;
AANGENOMEN, LEEFBAAR LELYSTAD, D66 en GROENLINKS TEGEN

NIET BOUWEN IN ONZE PARKEN:

  1. vanwege de uitbreiding van het aantal wijkparken, in ieder geval in Warande, uiterlijk Q1 2022 een aanvullende visie Groenbeheerplan ter vaststelling door de gemeenteraad voor te leggen;
  2. als uitgangspunten te behouden dat de gemeente zich inzet om alle wijkparken in Lelystad duurzaam in stand te houden;
  3. bij de uitbreiding van de stad te bewaken dat er ook in toekomstige wijken ruimte komt voor groen en parken, omdat deze voorzieningen in het bijzonder de kwaliteit van leven in een stad vergroten;

AANGENOMEN, ALLEEN LEEFBAAR LELYSTAD EN INWONERSPARTIJ(!?) TEGEN Wel heel bijzonder dat IPL tegen stemden, terwijl dit HET grondbeginsel van de IPL was(!?)

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!