bestuur@mooierlelystad.nl

Afstand bomen tot de erfgrens

Home / nieuwsberichten

Afstand bomen tot de erfgrens

Op 24 november 2021 heeft een inwoner van de wijk Oostrandpark gebruik gemaakt van het spreekrecht in de gemeenteraad. Dit vanwege een probleem met een gemeentelijke boom en de afstand tot haar erfgrens. Zij heeft later per e-mail aan alle raadsleden laten weten niet tevreden te zijn met de afdoening van het probleem door het college en vraagt van de raad aandacht voor het bomenbeleidsplan.

In artikel 7.2  van de Verordening fysiek leefomgeving staat vermeld:
“De afstand tot de erfgrens, zoals bedoeld in artikel 5:42 van het Burgerlijk Wetboek is voor bomen 50 centimeter en voor heesters nihil.”

Daarom heeft Mooi Lelystad de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hoe treedt normaliter de gemeente op bij overtreding van de Verordening fysieke leefomgeving na klachten?
  2. Is het college van mening dat de Verordening fysieke leefomgeving ook door de gemeente zelf dient te worden opgevolgd? Zo nee, waarom niet?
  3. Erkent het college dat de boom in het gemeentelijke groen bij Oostrandpark 105 binnen 50 cm van de erfgrens staat? Zo nee, wat is dan volgens de gemeente wel de feitelijke situatie?
  4. Hoeveel gemeentelijke bomen staan er in de wijk Oostrandpark binnen de afstand zoals vermeld in Artikel 7.2 Verordening fysiek leefomgeving, te weten 50 cm?
    a. Wat kost het om deze bomen te kappen en/of eventueel (nieuwe bomen) op de juiste afstand te her-planten?
  5. Hoeveel klachten door verschillende melders zijn er over de bomen in deze wijk ontvangen?

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!