bestuur@mooierlelystad.nl

Geen ondersteuning amendement ‘Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie’

Home / nieuwsberichten

Geen ondersteuning amendement ‘Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie’

Als raadslid heb je drie rollen: kaderstellend, controlerend en volksvertegenwoordigend. Als de kaders bij een voorgesteld raadsbesluit ontbreken is het de taak van de raad om alsnog die kaders in te brengen met een wijzigingsvoorstel (amendement). Op basis van die kaders kan er dan ook controle achteraf plaatsvinden.

Het is daarom een vreemde gang van zaken dat de meerderheid van de raad ons amendement ‘Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie’ afwijst, omdat dit amendement juist kaders toevoegt die in het voorgestelde besluit ontbreken. Zeker vreemd als we kijken hoe andere partijen eerder met zogeheten ‘monsteramendementen’ met legio kaders op de proppen kwamen. Bovendien geeft het ook weinig mogelijkheden voor controle achteraf. Wij zijn daarom benieuwd hoe (selectief) de tegenstemmers verder zullen omgaan met hun kader stellende rol in deze raadsperiode. Positief is dat ons amendement met de wethouder en de organisatie goed is afgestemd. Mooi Lelystad gaat er dan ook vanuit dat het toch wel uitgevoerd gaat worden.

 

 

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!