bestuur@mooierlelystad.nl

Grondruil met El Imaan Moskee: eerst volledige informatie dan pas besluiten!

Home / nieuwsberichten

Grondruil met El Imaan Moskee: eerst volledige informatie dan pas besluiten!

De fractie van Mooi Lelystad stelt aanvullende technische vragen over  het aan de raad voorgelegde besluit om een voorbereidingskrediet van 100.000 euro te verstrekken voor een grondruil ‘El Imaan Moskee’ naar locatie Kofschip 15. Met name omdat onze fractie nooit op de hoogte is gesteld dat Kofschip 15 ook een bouwlocatie was. Voorts vragen wij ons af of er andere CPO’s op die locatie in het geding komen. Als het moskeebestuur zoveel geld heeft dat het een nieuwe moskee kan betalen vragen wij ons af  hoe en met welk geld ze op de locatie Kofschip met welk geld dat gefinancierd wordt. Mogelijk dat er een onderzoek wordt gestart waarmee geldstromen in beeld worden gebracht. Dit bibob-onderzoek wordt nu vooral toegepast bij bijvoorbeeld nieuwe horecazaken.

Technische vragen

  1. Welke aanvragen zijn bij het college bekend voor een Collectief Particulier Opdracht (CPO) op het Kofschip?
  2. Zijn er toezeggingen gedaan met betrekking tot deze aanvra(a)g(en), los van de huidige grondruil met de Moskee?
  3. Zijn deze toezeggingen ambtelijk van aard, of zijn ze gedaan door het college of een wethouder zelf? Hebben deze toezeggingen tot bepaalde verwachtingen bij een CPO geleid?
  4. Als één of meerdere CPO’s kunnen doorgaan, vallen zij dan binnen de maximale geluidscontouren van de spoorbanen en binnen de veiligheidscontouren NS ’transport over de rail’ van gevaarlijke stoffen?
  5. Is het bestemmingsplan technisch mogelijk om buiten de aanvraag van CPO’s de locatie Kofschip aan te wijzen voor woningbouw in het algemeen?
  6. Hoe komt het dat deze locatie niet eerder door het college is aangegeven voor mogelijke woningbouw terwijl de gesprekken al vanaf 2018 plaatsvinden?

Toelichting:

Mooi Lelystad heeft contact gehad met de initiatiefnemers van het CPO Knarrenhof, die verbaasd waren over het voorstel van het college betreffende een voorbereidingskrediet voor grondruil met de Moskee. Zij beweren een toezegging te hebben ontvangen, zowel op ambtelijk niveau als van wethouder Grimbergen, waaruit zij redelijkerwijs mogen afleiden dat hun CPO-project op de locatie Kofschip met 29 woningen zal worden gerealiseerd. Deze vragen worden gesteld met de intentie om volledig en transparant geïnformeerd te worden over de precieze gang van zaken.

Kortom, wij overwegen een verzoek in te dienen om het raadsvoorstel van de agenda af te voeren en eerst de raad compleet en transparant alle informatie te verstrekken om een juist besluit te kunnen nemen..

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!