bestuur@mooierlelystad.nl

Kaders stellen hoort erbij!

Home / nieuwsberichten

Kaders stellen hoort erbij!

Voor de tweede keer op een rij verwerpt het merendeel van de gemeenteraad een amendement dat kaders toevoegt aan het door het college voorgestelde besluit. En dat is merkwaardig, want één van de drie rollen van de raad is juist kaderstellend.

Daarbij staat over deze rol in het raadsakkoord onder meer: “Vanuit zijn volksvertegenwoordigende rol geeft de raad kaders mee aan het college.” Een slecht onderbouwd negatief preadvies vanuit het college past dus niet bij deze afspraak.

In februari 2023 werd het kaderstellend amendement van Mooi Lelystad over Reserve ondersteuning gestegen energie- en prijsinflatie verworpen en in maart 2023 ook het kaderstellend amendement over het ‘Regenboogbeleid. Terwijl beide amendementen juist waren opgesteld omdat er in voorgestelde besluit duidelijke kaders ontbraken.

We vinden het bovendien vreemd dat partijen die in het verleden juist met zogeheten monsteramendementen op detailniveau kwamen nu met kaders stellen moeite bleken te hebben.

Hiermee is de kous echter nog niet af. Want gelukkig heeft de raad ook een controlerende rol. Vanuit deze rol zal Mooi Lelystad jaarlijks schriftelijke vragen gaan stellen aan het college over de uitvoering van het regenboogbeleid. Ook over de uitvoering van het miljoen, dat aan bepaald doelgroepen besteed wordt, vanwege de gestegen energie- en prijsinflatie, zullen mettertijd nog schriftelijk vragen volgen.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!