bestuur@mooierlelystad.nl

Ligt er een bom onder het raadsakkoord?

Home / nieuwsberichten

Ligt er een bom onder het raadsakkoord?

Verbazing en verontrusting over open brief van GL, D66 en PvdA 

Mooi Lelystad vindt de inhoud van de open brief van 2 september 2022 die getekend is door GL, D66 en PvdA niet rijmen met de inhoud van het raadsakkoord.

In het raadsakkoord is namelijk afgesproken niet meer statushouders te huisvesten dan de taakstelling van het Rijk. Mooi Lelystad heeft al schriftelijke vragen gesteld, omdat Lelystad over het eerste half jaar van 2022 76 meer statushouders heeft gehuisvest dan de verplichte taakstelling. Nu komt daar ook nog eens de oproep bij van drie politieke partijen – die nota bene het raadsakkoord hebben ondertekend! – om snel structureel meer passende, betaalbare en flexibele woonruimte te realiseren voor zowel statushouders als andere medelanders. En beweren zij dat dat uitstekend past in de ambities van onze stad. Aan de open brief is een petitie gekoppeld waarin dit ook verzocht wordt en deze petitie is in ieder geval ondertekend door de raadsleden Judith Boertjens (GL), Rob Ros (PvdA), Roelie Renzema (PvdA), Iris Brouwer (GL) en Jonna Kortmann (PvdA).

Daarom zal Mooi Lelystad dit punt in de eerste volgende raadsvergadering aan de orde stellen. Want deze actie vraagt om politieke duidelijkheid. Houdt het college zich aan het raadsakkoord én houden de fracties en individuele raadsleden van GL, D66 en PvdA zich daar eigenlijk ook nog wel aan? Want deze actie zou weleens politieke consequenties kunnen hebben.

Het raadsakkoord is op 28 juni getekend door onder andere GL, D66 en PvdA. Ook de voorgedragen wethouders, waaronder de heer Kruis (partijlid van GL), onderschreven op 5 juli bij hun benoeming het raadsakkoord. In het raadsakkoord staat onder meer: “Om te zorgen voor een goede balans in wijken en voldoende kansen op een woning voor iedereen, kiest Lelystad ervoor om niet meer en niet minder statushouders te huisvesten dan de taakstelling van het Rijk.”

 

 

 

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!