bestuur@mooierlelystad.nl

Bommetje onder Raadsakkoord Lelystad?

Home / nieuwsberichten

Bommetje onder Raadsakkoord Lelystad?

 

Mooi Lelystad constateert tegenstrijdigheden in de open brief van onder andere GL, D66 en PvdA van 2 september 2022, inclusief petitie, en het raadsakkoord waarvan de inkt nog maar net droog is. Daarom heeft Mooi Lelystad de volgende vragen:

  1. Onderschrijft het college unaniem het raadsakkoord en in het bijzonder het deel “niet meer statushouders te huisvesten dan de taakstelling van het Rijk”?
  2. Wat is het standpunt van het college over de oproep van GL, D66 en PvdA a) om meer woonruimte te realiseren voor statushouders – terwijl we met het raadsakkoord al inzetten op het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woningen voor vergunninghouders en arbeidsmigranten én Lelystad nota bene in het eerste half jaar van 2022 al 76 statushouders méér gehuisvest heeft dan de opgelegde taakstelling om op korte termijn (nood)opvang voor vluchtelingen te realiseren?
  3. Welke handtekening van GL, D66 en PvdA is nu geldig, die onder het raadsakkoord of van de open brief en petitie? Want beiden onderschrijven kan niet, het is óf het één óf het ander.

Toelichting
Het raadsakkoord is op 28 juni getekend door onder andere GL, D66 en PvdA. Ook de voorgedragen wethouders, waaronder de heer Kruis (partijlid van GL), onderschreven op 5 juli bij hun benoeming het raadsakkoord. In ons raadsakkoord staat onder meer: “Om te zorgen voor een goede balans in wijken en voldoende kansen op een woning voor iedereen, kiest Lelystad ervoor om niet meer en niet minder statushouders te huisvesten dan de taakstelling van het Rijk.” En: “We zetten in op het beschikbaar stellen van voldoende betaalbare woningen voor vergunninghouders en arbeidsmigranten.”

Het is voor een betrouwbare samenwerking noodzakelijk voor de gehele gemeenteraad, maar ook belangrijk voor alle inwoners, om te weten welke handtekening nu wat waard is.

Want op 2 september jl., tijdens de tweedaagse heisessie van de raad, hebben onder andere de besturen van GL, D66 en PvdA een open brief gepubliceerd gericht aan de gemeente Lelystad en het college. Deze brief eindigt met “Daarnaast verzoeken we Gemeente en College te werken aan het structurele deel dat door onze gemeente beïnvloedbaar is: snel structureel meer passende, betaalbare en flexibele woonruimte te realiseren voor zowel statushouders als andere medelanders. Dat past uitstekend in de ambities van onze stad.” Aan de open brief is een petitie gekoppeld en deze petitie waarin dit eveneens verzocht wordt is in ieder geval ondertekend door de raadsleden Judith Boertjens (GL), Rob Ros (PvdA), Roelie Renzema (PvdA), Iris Brouwer (GL) en Jonna Kortmann (PvdA).

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!