bestuur@mooierlelystad.nl

MOOI LELYSTAD geeft D66 tik op de neus over BLAFTAX

Home / nieuwsberichten

MOOI LELYSTAD geeft D66 tik op de neus over BLAFTAX

Voorzitter,
Het is ronduit belachelijk, dat D66 met hun voorstel over afvalbakken suggereert dat het de hondenbezitters zijn die voor extra overlast zorgen sinds er veel afvalbakken zijn weggehaald. Het wordt zelfs als discriminerend ervaren dat D66 vindt dat hondenbezitters méér aan de algemene middelen moeten bijdragen dan iedere andere inwoner.

Deze houding is stuitend. Bovendien is hondenbelasting niet geoormerkt. Ook dat voorstel is eerder door onder meer D66 afgewezen. Beter is om – net als 60% van de gemeenten – over te gaan tot het niet meer heffen van deze belasting, uit de tijd van vrouw Holle. Ons voorstel zoekt de middenweg door de blaftaks verder gefaseerd af te bouwen. Als deze raad vindt dat de hond géén melkkoe van de gemeente is dan verdient ons amendement zo meteen de meerderheid van stemmen.
(4,01 per jaar, 33 cent per maand, 7 cent per week, 1 cent per dag per inwoner – vorig jaar 1 euro per inwoner naar het buitenland)

Voorzitter, zo het lijkt heeft meneer de Wilde meer een voorliefde voor de wiet dan voor honden. Maar ML kan zijn voorstel M09 (van D66 en GL) over medicinale wiet niet steunen. De reden waarom heeft onze waarnemend burgemeester keurig uitgelegd toen er over dit onderwerp een inwoner heeft ingesproken. 5 planten worden gedoogd, maar alleen bij overlastmeldingen worden deze door de politie weggehaald, ongeacht het gebruik. Wiet is wiet en wet is wet.

Het monster van een amendement.
Kent u de uitdrukking in al die reclames?! Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. En deze raadszaal is geen casino. Toch gokken de indieners van dit amendement met geld wat ze niet hebben. Dit geldt zeker voor ravijnjaar 2026 en verder. Er wordt ervanuit gegaan dat de gemeente ook dan weer geld overhoudt, zo’n 8 ton op de jaarresultaten. Maar dat zou betekenen dat er opnieuw te ruim begroot wordt en dan gaat er structureel iets fout. Ook is met dit amendement de ROS weer de grabbelton van de raad geworden. Er wordt nu al voorgesorteerd op wenselijke voorstellen waar op dit moment geen geld voor is, terwijl we pas bij de begrotingsbehandeling beter weten wat echt mogelijk is. Wij kunnen dáárom dit amendement niet steunen. We snappen dat het voor partijen aantrekkelijk is om mee te doen als ze daarmee hun eigen voorstel op kunnen binnenhalen, maar het is op voorhand geld uitgeven wat we níet hebben. Iets wat we onze jeugd juist níet moeten leren. Dit monster van een amendement zou dan ook voor het college niet uitvoerbaar moeten zijn.

Mooi Lelystad dient vanavond een nieuwe motie in over de preadviezen van het college, vanwege de positieve reacties uit de raad over ons betoog hierover in de 1e termijn:
Het gaat erom dat raadsleden zelf tot een oordeel komen en men zich níet laat sturen of beïnvloeden door het college. Het college zit immers niet op de stoel van de raadsleden en vice versa. De reactie op amendementen en moties te beperken tot drie mogelijkheden:
1. het amendement of de motie is uitvoerbaar;
2. het amendement of de motie is niet uitvoerbaar;
3. het college heeft geen mening en laat het oordeel aan de raad;
Bij deze opties optie kan het college haar reactie onderbouwen door de consequenties te schetsen, bijvoorbeeld op ander beleid, financieel of inzet van de ambtelijke organisatie;” Hier hoort uiteraard het preadvies “oordeel raad” bij.

Verder zijn als mede-indiener op ons amendement blaftaks Forum en PVV toegevoegd en op ons amendement PM-post vervangende nieuwbouw Het Palet het CDA.
Onze motie PM-posten sociaal domein wordt mede ingediend door SP, Forum, Leefbaar, CDA, InwonersPartij en PVV.

Verder handhaven we onze motie over de afvalbakken. Er wordt simpelweg teveel geklaagd over teveel zwerfafval en het ontbreken van teveel afvalbakken.
De motie hoeft in beginsel amper extra geld te kosten. Waar er teveel zijn weggehaald worden deze al teruggeplaatst en verder vragen wij juist meer aandacht voor de mogelijkheid van de zogeheten adoptieafvalbakken. Hoe meer inwoners betrokken zijn bij hun omgeving, hoe mooier Lelystad wordt. En dan verbaast ons toch weer dat het college een negatief pre advies geeft over deze motie terwijl wethouder Kruijs ons heeft toegezegd na de eerste termijn het ‘oordeel’ aan de raad te geven.

Tot slot voorzitter, is Mooi Lelystad ook mede indiener geworden van de motie Baas in eigen buurthuis van de SP.

 

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!