bestuur@mooierlelystad.nl

MOOI LELYSTAD houdt Algemene Ledenvergadering

Home / nieuwsberichten

MOOI LELYSTAD houdt Algemene Ledenvergadering

De leden van MOOI LELYSTAD worden in september door het bestuur van harte uitgenodigd voor het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV). Een belangrijke vergadering omdat er een nieuwe bestuur wordt gekozen. Ook de hoogte van de contributie en de afdracht van de fractie wordt besproken. En er wordt teruggekeken naar de behaalde resultaten van de politieke fractie zoals die in het ‘raadsakkoord’ zijn opgenomen.  Een motie van de fractie om het totale overschot van de jaarrekening 2021 (ruim 21 miljoen) ter beschikking te laten vallen aan de uitvoering van dit zelfde raadsakkoord werd met ruime meerderheid aangenomen. Waar ook aandacht aan wordt besteed door de fractie zijn de niet overgenomen standpunten, zoals ’tegen de komst van een AZC’ en de ’totale afschaffing van de hondenbelasting’. Ook zullen er standpunten worden besproken over de boerencrisis, de koopkracht en energie crisis.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!