bestuur@mooierlelystad.nl

MOOI LELYSTAD redt buurtvereniging ‘Het Palet’

Home / nieuwsberichten

MOOI LELYSTAD redt buurtvereniging ‘Het Palet’

Fractievoorzitter Marianne van de Watering van MOOI LELYSTAD diende in eerste termijn bij de behandeling van de begroting 2023 een amendement in voor behoud van buurtvereniging ‘Het Palet’. Het Palet heeft een groot probleem en dat is de staat van het gebouw aan het Voorhof, wat zogezegd op omvallen staat. De afgelopen jaren is het met wat lapwerk voor het oog opgeknapt, maar feitelijk is het gebouw vanaf de fundering gewoonweg op. Waardoor het noodzakelijk is dat er zo snel als mogelijk een nieuw energieneutraal ander gebouw moet komen. In de tussentijd moet er voor een tijdelijke noodoplossing gezorgd worden, zodat activiteiten weer voorzichtig hervat kunnen worden.

Mooi Lelystad heeft zowel overleg gevoerd met het bestuur van het Palet, als met een ambtenaar en de wethouder over de mogelijkheden en zijn tot het volgende amendement (2e termijn) gekomen:

  1. Geeft het college opdracht tot het doen van onderzoek welke verschillende mogelijkheden er zijn om een nieuw onderkomen (aan het Voorhof) voor het ‘Het Palet’ te realiseren en de uitkomsten hiervan uiterlijk Q1 2023 met de raad te delen;
  2. Aan de hand van deze uitkomsten bij de Kadernota 2024-2028 een aantal opties aan de raad voor te leggen voor een nieuw onderkomen van het Palet;
  3. De structurele middelen worden ingezet zodra de raad het besluit heeft genomen op voorstel van het college wat de best passende duurzame oplossing is;

Marianne van de Watering

ps: Alleen Leefbaar Lelystad stemde tegen!

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!