bestuur@mooierlelystad.nl

Nelson Mandela park?

Home / nieuwsberichten

Nelson Mandela park?

De fractie van MOOI LELYSTAD stelt aan het college schriftelijke vragen over het Nelson Mandela park

Wat is hieraan voorafgegaan?
Op 14 januari 2014 heeft de gemeenteraad bij motie besloten dat Lelystad een straat of plein vernoemt naar Nelson Mandela als ‘vader van de democratie’ en als ‘voorbeeld van opoffering en discipline’. “De positieve strijd die Nelson Mandela heeft gevoerd tegen apartheid en racisme is helaas nog steeds actueel. Juist daarom mag hij niet worden vergeten”, was destijds de argumentatie.

Het toenmalige college heeft destijds aan de raad voorgesteld om op de plek van de voormalige Waaggarage in Lelystad een nieuw aan te leggen park te vernoemen naar Nelson Mandela. In november 2014 heeft de gemeente laten weten dat het Nelson Mandela Park in het Lelystadse Stadshart 2015 wordt ingericht met een boomgaard en een park.

In juli 2015 laat de gemeente weten dat zij in oktober 2015 wil beginnen met de aanleg. De invulling door ’t Lapp volgt dan in het voorjaar 2016 en men hoopt op internationale Nelson Mandeladag 2016 (18 juli, de geboortedag van Nelson Mandela) het af te hebben.
In oktober 2015 blijkt dat de groep Lelystedelingen die het Nelson Mandelapark wil ontwikkelen, teleurgesteld is in de gemeente. Die zou gemaakte beloften niet nakomen.

Inmiddels is duidelijk dat acht jaar nadat de motie is aangenomen er geen Nelson Mandela Park van allure is aangelegd waar zijn naambord bij prijkt. Noch komt zijn naam in de straatnamengids van Lelystad voor. Ergo, de motie is niet uitgevoerd.

MOOI LELYSTAD ziet graag dat op Nelson Mandela Dag 2022 (18 juli) alsnog de officiële opening plaatsvindt van het Nelson Mandela Park en dit als het achtste stadspark van Lelystad vermeld wordt op de gemeentelijke website en meegenomen wordt in het gemeentelijk Parkbeleid.

Daarom heeft MOOI LELYSTAD de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Wat is de reden dat de motie over Nelson Mandela na acht jaar niet naar behoren is uitgevoerd en het college de toezeggingen over het Nelson Mandela Park niet is nagekomen?
  2. Welke inspanningen gaat het college na vandaag doen om de motie en eerder gedane toezeggingen alsnog uit te voeren, al dan niet op een andere geschikte locatie?
  3. Streeft het college ernaar al het mogelijke in te zetten, zodat de officiële opening van het Nelson Mandela Park op Nelson Mandela Dag 2022 (18 juli) feestelijk plaatsvindt en dit Park een uitstraling van allure heeft? Zo nee, waarom niet en wat is dan wel mogelijk om de aangenomen motie alsnog uit te voeren?

 

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!