bestuur@mooierlelystad.nl

Er waait ‘nieuw elan’ door de Lelystadse politiek

Home / nieuwsberichten

Er waait ‘nieuw elan’ door de Lelystadse politiek

Mooi Lelystad is een partij met nieuw elan. Dat was onze campagneslogan. Wij hebben inmiddels de ideale mix van een ervaren raadslid (Marianne van de Watering) en nieuw talent (Roel Velstra) waargemaakt met onze beëdigde raadsleden.

In ons programma is er aandacht voor bestuurlijke vernieuwing. “Na de verkiezingen wordt er gewerkt aan een raadsbreed akkoord waarbij zoveel mogelijk partijen zich kunnen aansluiten.” Wij zijn dan ook blij dat met de unaniem aangenomen motie daar de eerste stappen in zijn gezet. Hiermee wordt een proces gestart om bestuurlijk te komen tot een nieuw elan voor de periode 2022 – 2026.

Daar horen wat Mooi Lelystad betreft ook deskundige wethouders bij die inhoudelijk de klus kunnen klaren en in Lelystad wonen (of verhuizen binnen zes maanden naar Lelystad).

De uitgangspunten van het raadsakkoord met portefeuilleverdeling zijn de basis waarop zakelijke profielen van de nieuwe wethouders worden geschreven. Iedereen mag daar vervolgens op solliciteren. Dus geen handjeklap vooraf meer over de wethouder kandidaten, maar een vakbekwaam en op samenwerking gericht college samenstellen met wethouders die nadrukkelijk niet namens een partij in een college plaatsnemen maar namens de gehele raad opereren.

Partijen die toch willen vasthouden aan enkel voordracht door fracties neigen naar de ouderwetse coalitie-oppositieverhouding en dat wil Mooi Lelystad juist in het belang van Lelystad gaan doorbreken.

Mooi Lelystad gaat voor samen en gelijkwaardig, waarbij er voor fracties ruimte is om, zoals dat hoort in een democratie, bij voorstellen je eigen politieke kleur te laten horen.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!