bestuur@mooierlelystad.nl

Sport en Bewegen onder de aandacht

Home / nieuwsberichten

Sport en Bewegen onder de aandacht

Mooi Lelystad heeft op 16 januari jl. een commissievergadering geïnitieerd over het
Sport- en Beweegbeleid van onze gemeente. Reden voor deze vergadering was
om helderheid te verkrijgen over de uitgevoerde acties, toekomstige plannen en de
voortgang van overleg met belanghebbenden in het kader van het Raadsakkoord.
Daarnaast was het van belang om duidelijkheid te scheppen over het proces en het
tijdspad van belangrijke kwesties, zoals de stand van zaken rondom het
skatepark en de redenen achter het niet uitvoeren van de motie over de tijdelijke
sporthal.
Er was ruim anderhalf uur ingepland voor deze vergadering, maar helaas was deze tijd
niet voldoende voor antwoorden op al onze vragen. Daarom is besloten om de
commissievergadering te continueren op 6 februari jl.

De uitkomst van deze vergadering is zeer positief te noemen. We hebben bereikt dat het
college in actie is gekomen!

 • Er is snelheid gemaakt met het onderzoek naar recreatief zwemwater in de
  buitenruimte;
 • Het college is toch weer in gesprek gegaan met Porteum over zowel de tijdelijke
  als de nieuwe sporthal. Op 6 februari hebben we hier zelfs een raadsvoorstel
  voor ontvangen;
 • We hebben de toezegging gekregen van het college om het locatie-onderzoek te
  ontvangen met betrekking tot de nieuwe locatie van het skatepark. Ook hebben
  we op 6 februari (na lang aandringen) een raadsvoorstel mogen ontvangen.

Deze ontwikkelingen getuige van een constructieve samenwerking en een positieve
stap voorwaarts voor het sport- en beweegbeleid in onze gemeente. Mooi Lelystad blijft zich
inzetten voor transparantie, betrokkenheid van alle belanghebbenden en het versterken
van sport- en beweegmogelijkheden voor alle inwoners van Lelystad. Verder zullen we
de raadsvoorstellen aandachtig doornemen en bespreken in onze fractie.

Wordt vervolgd!

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!