bestuur@mooierlelystad.nl

Stemmen zonder last bij motie Giro 555

Home / nieuwsberichten

Stemmen zonder last bij motie Giro 555

De aardbeving in Turkije is een groot drama met veel menselijk leed. Toch heeft Mooi Lelystad om meerdere redenen tegen de motie vreemd Giro 555 gestemd (Evenals Provinciale Staten).

Stemmen doe je als raadslid zonder last. Dit betekent dat een volksvertegenwoordiger zich niet mag laten opdragen in een stemming een bepaald standpunt in te nemen. De vertegenwoordiger moet op basis van eigen inzicht en overtuiging een oordeel vellen.
Het is makkelijk geld uit te geven wat niet van jezelf is, maar het is pas nobel als het uit je eigen zak komt of je daar zelf moeite voor doet.
Vorig jaar is er geld ingezameld voor de Giro 555 actie voor Oekraïne. De gemeenteraad van Lelystad heeft daaraan bijgedragen door steun te geven aan de Lelystadse flessenactie waarmee 1.300 euro is ingezameld.

Grote meerderheid van de gemeenteraad heeft echter nu besloten om een bedrag van 81.214 euro aan gemeenschapsgeld te doneren aan Giro 555 voor Turkije en Syrië. Geld dat wij van het Rijk krijgen voor de voorzieningen en het onderhoud van onze stad en wat ook inwoners ophoesten middels OZB en hondenbelasting. Ook heeft de gemeenteraad op 24 januari 2023 nog een buitenraad gehouden over (verborgen) armoede onder onze inwoners.

Stemverklaring Mooi Lelystad bij de motie vreemd Giro555
“Er is een natuurramp geweest met dramatische gevolgen voor de bewoners aldaar. Maar de gemeente is geen liefdadigheidsinstelling. Lelystad heeft nog steeds de extra ICL-gelden* van het Rijk nodig en we staan al onder repressief financieel toezicht van de provincie, omdat we de meerjarenbegroting voor 2026 niet rond kunnen krijgen. Deze motie geeft bovendien een precedentwerking voor álle toekomstige Giro555 acties voor rampen in het buitenland.
Maar bovenal komt dit voorstel niet ten goede aan onze inwoners en wij kunnen dat niet uitleggen aan Lelystatters die bijvoorbeeld wekelijks van 50 euro leefgeld moeten zien rond te komen of aangewezen zijn op de voedselbank. En daarom stemt Mooi Lelystad tegen deze goedbedoelde motie.”

* ICL: Interdepartementale Commissie Lelystad, een jaarlijkse miljoenen bijdrage die enkel voor Lelystad noodzakelijk is voor onderhoud- en exploitatiekosten.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!