bestuur@mooierlelystad.nl

Terugblik aanpak vuurwerkoverlast

Home / nieuwsberichten

Terugblik aanpak vuurwerkoverlast

Vanuit onze controlerende taak heeft de fractie van Mooi Lelystad aan het college schriftelijke vragen gesteld over de inzet van extra boa’s bij vuurwerkoverlast in december 2021.
Ons raadslid Marianne van de Watering heeft op 26 januari 2020 middels een aangenomen motie aandacht van het college gevraagd voor de handhaving van het (gedeeltelijk) vuurwerkverbod in Lelystad. Veel inwoners ervaren daar namelijk in de weken voor oudjaar veel overlast van en het geeft ook (huis)dieren veel stress. Daarom heeft Mooi Lelystad de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Hoeveel meldingen en op welke dagen zijn er in december 2021 bij de gemeente over vuurwerkoverlast binnengekomen?
  2. Over welke buurten/wijken zijn de meeste en de minste overlastmeldingen gedaan? (top 5)
  3. Op welke wijze zijn de (meeste) meldingen afgedaan en bij welke meldingen zijn de boa’s actief ingezet?
  4. Hoeveel boetes zijn er uitgedeeld en hoeveel daarvan zijn er aan minderjarigen uitgedeeld?
  5. Op welke dagen en tijden zijn er hoeveel boa’s ingezet voor vuurwerkoverlast?
  6. Hoe is de samenwerking met de politie ervaren?
  7. Welke lessen trekt het college uit de opgedane ervaring voor de jaarwisseling 2022 2023?

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!