bestuur@mooierlelystad.nl

Vergrootglas op Busvervoer Lelystad: Mooi Lelystad roept op tot actie

Home / nieuwsberichten

Vergrootglas op Busvervoer Lelystad: Mooi Lelystad roept op tot actie

Het openbaar busvervoer in Lelystad staat momenteel centraal in zowel de media als binnen de gemeenteraad. Een kritische blik wordt geworpen op de prestaties sinds EBS (RRReis) verantwoordelijk is voor het busvervoer. Klachten over vertragingen, uitvallende ritten en wachttijden van meer dan een uur bij de bushalte zijn aan de orde van de dag.

EBS heeft aangegeven dat een ingeperkte dienstregeling tot het einde van 2024 noodzakelijk is vanwege onder andere een schrijnend tekort aan chauffeurs. Mooi Lelystad is het hier niet mee eens en heeft, samen met andere partijen, een motie ingediend om het college met de Gedeputeerde Staten van de Provincie Flevoland in gesprek te laten gaan.

In de motie roept Mooi Lelystad het college op om:

  1. Uiting te geven aan de teleurstelling van de gemeenteraad van Lelystad over de uitvoering van het openbaar vervoer;
  2. Duidelijk te maken welke problemen zich in Lelystad voordoen en de omvang van de problematiek;
  3. Te pleiten voor een snelle en effectieve oplossing van de problemen op de kortst mogelijke termijn, en dat afschalen (minder ritten) van het busvervoer geen optie is;
  4. Bij de provincie aan te dringen op de inzet van ad hoc vervoer op kosten van de in gebreke blijvende partij.

Mooi Lelystad hoopt met deze motie op een spoedige en duurzame oplossing voor de busvervoer problematiek, zodat de reizigers die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer niet langer de dupe zijn.

De motie benadrukt de NOODZAAK van een betrouwbare en toegankelijke busverbinding
voor scholieren, studenten, werkenden en ouderen in Lelystad.

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!