bestuur@mooierlelystad.nl

Voor 1,5 miljoen een nieuwe herdenkingsplek Zilverparkkade?

Home / nieuwsberichten

Voor 1,5 miljoen een nieuwe herdenkingsplek Zilverparkkade?

In februari 2022 heeft (de meerderheid van) de raad besloten om bij het Agoratheater een nieuwe herdenkingsplek in te richten. Hiervoor is een bedrag van €36.500 uit de Reserve Ontwikkeling Stad (ROS) gereserveerd. Nu werden we verrast omdat we in de begroting een bedrag van 1,5 miljoen aantroffen. Wij vragen ons af waarom dit voorstel van het college niet in in de kadernota was opgenomen. Als het college het bedrag nog niet wist, dan had er in ieder geval een PM post voor de nieuwe herdenkingsplek vanwege de meerkosten moeten worden opgenomen!

Er is inmiddels al meer geld uitgegeven aan een ontwerpbureau. Het is een prachtig plan geworden, bij het Zilverpark, maar dat nu zonder het kostenplaatje aan iedereen wordt gepresenteerd. Maar een prijskaartje van 1,5 miljoen staat in geen verhouding met het bedrag wat de gemeenteraad voor ogen had. Daar komt bij dat we over paar jaar grote tekorten verwachten op de gemeentebegroting.

Dit proces is niet naar behoren verlopen en daar vinden wij wel wat van.

Momenteel staat het huidige oorlogsmonument in het Stadspark.

Wat vind jij, moeten we met dit voorstel van het college meegaan of niet en waarom?
Laat uw mening horen op Facebook, Instagram, WhatsApp 06-83824292 of fractie@mooierlelystad.nl  

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!