bestuur@mooierlelystad.nl

Zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers

Home / nieuwsberichten

Zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers

Ons raadslid Marianne van de Watering heeft op 6 juli 2021 de aangenomen motie ‘Zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers’ met een positief preadvies van het college ingediend.

Het college is met de motie opgeroepen:

  • over te gaan tot het aanbrengen van zwerfafvalluikjes in ondergrondse containers op die locaties waar overlast is van zwerfafval én in de omgeving van hondenuitlaatroutes;
  • de eenmalige uitvoeringskosten te bekostigen uit de reserve ontwikkeling stad (ROS);

deze uitvoering mee te nemen bij de reductie van 40% van de afvalbakken.

De fractie van Mooi Lelystad wil vanuit onze controlerende rol weten wat de stand van zaken is en of dit college nog voornemens is om deze raadsperiode (voor 1 april 2022) volledige uitvoering te geven aan deze motie.

Daarom heeft Mooi Lelystad de volgende vragen aan het college gesteld:

  1. Voor hoeveel containers zijn orders uitgezet voor de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en vindt het college dan dat er uitvoering gegeven wordt aan de motie? Zo ja, waar blijkt dit dan uit?
  2. Is er bij de bestelling van de 17 containers voor stadsdeel 3 direct al rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en hoe gaat dit college dan wel uitvoering geven aan de motie?
  3. Heeft het college bij het in de markt zetten van de ongeveer 120 ondergrondse containers voor de stadsdelen 4 en 5 rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes? Zo nee, waarom niet en hoe gaat dit college dan wel uitvoering geven aan de motie?
  4. Wat zijn de totale uitvoeringskosten (geweest)?
  5. In hoeverre is er al uitvoering gegeven aan de reductie van 40% van de afvalbakken? Is daarbij rekening gehouden met de zwerfafvalluikjes in de ondergrondse containers? Zo nee, waarom niet?
  6. Is het college bereid de raad te informeren door een overzichtskaart te verstrekken waar zwerfafvalluikjes worden/zijn aangebracht, waar afvalbakken verwijderd worden/zijn en waar afvalbakken (zijn) blijven staan? Zo nee, waarom niet en vindt het college dan dat daarmee voldoen wordt aan de informatieplicht?

Meld je aan bij onze partij en word Platform-lid van Mooi Lelystad!